Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Duy Phương
Đề mục:
Luật hành chính
Nhà xuất bản:
Trung tâm Đào tạo từ xa
Ngày xuất bản:
2009
Nguồn gốc:
Trung tâm Đào tạo từ xa
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Viện Đào tạo mở và CNTT Đại học Huế
Lượt xem:
44
Lượt tải:
54

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
luat hanh chinh.pdf 2071237 Kb XemTải