Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Thị Quế Thu (Chủ biên)
Đề mục:
Luật kinh tế quốc tế
Nhà xuất bản:
Đại học Huế
Tác giả phụ:
Lê Văn Thiệu
Ngày xuất bản:
2016
Nguồn gốc:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đại học Huế
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Viện Đào tạo mở và CNTT Đại học Huế
Lượt xem:
25
Lượt tải:
40

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
LUAT KINH TE QUOC TE.pdf 2038965 Kb XemTải