Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Tiến Nhật chủ biên
Đề mục:
luật học, pháp luật, đất đai
Nhà xuất bản:
Đại học Huế
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Giáo trình
Nguồn gốc:
Đại Học Nông Lâm Huế
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
12
Lượt tải:
14

Nội dung

Giáo Trình Pháp luật Đất Đai là tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập học phần Pháp luật Đất đai cho các chuyên ngành và ngành Quản lý Đất đai, Kỹ thuật Trắc địa & Bản đồ, Bất động sản, Địa chính và Quản lý Đô thị cũng như các ngành liên quan. Giáo trình này còn làm tư liệu nghiên cứu cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đồng thời, vừa là sách chỉ dẫn và gợi ý tham khảo cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai cũng như quản lý thị trường bất động sản cho cán bộ ngành Tài nguyên & Môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã. Khi biên soạn, các tác giả đã dựa vào khung chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Đại học Huế.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
GT PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI (26.4.2021).pdf 1695203 Kb XemTải