Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Phan Minh Tiến
Đề mục:
quản lý hành chính, quản lý giáo dục - đào tạo
Nhà xuất bản:
Đại Học Huế
Ngày xuất bản:
2013
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Giáo trình
Nguồn gốc:
Đại Học Từ Xa - Viện Đào Tạo Mở Đại Học Huế
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Giáo trình này được biên soạn theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về môn học “Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý Ngành Giáo dục và Đào tạo”, sử dụng cho sinh viên ngành sư phạm, sinh viên các ngành sư phạm hệ Đào tạo Từ xa và tài liệu tham khảo cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục. Nội dung của giáo trình gồm năm chương:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý Hành chính Nhà nước.

Chương 2: Công vụ, công chức và Luật cán bộ, công chức.

Chương 3: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Chương 4: Điều lệ nhà trường và những quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành học mầm non và ngành học phổ thông.

Chương 5: Luật giáo dục và Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
QLNN & QL NGANH GDDT.pdf 2790774 Kb XemTải