Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Phạm Thị Hòa
Đề mục:
giáo dục mầm non, phương pháp dạy học âm nhạc, trẻ mầm non
Nhà xuất bản:
Đại học Huế
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Giáo trình
Nguồn gốc:
Trung tâm Đào tạo Từ xa
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế
Lượt xem:
132
Lượt tải:
94

Nội dung

Giáo trình Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mầm non được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của môn học, trang bị cho giáo viên mầm non  kiến thức, cơ sở lý luận và phương pháp giáo dục âm nhạc. Giáo trình gồm bốn chương: Chương I - Một số vấn đề chung về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non; Chương II - Phương pháp dạy các hoạt động âm nhạc; Chương III - Các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc; Chương IV - Soạn giáo án và thực hành. Cuốn sách được sử dụng cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trong các giờ lý thuyết, thực hành trên lớp và ở trường mầm non, ngoài ra giáo trình có thể được dùng để tham khảo, nghiên cứu, hỗ trợ trong công tác đào tạo các hệ giáo viên khác.

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
PPGD_Am_nhac_trong_truong_MN.pdf 3856135 Kb XemTải