Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Lê Thị Thìn
Đề mục:
luật học, pháp luật, giải quyết tranh chấp đất đai
Nhà xuất bản:
Đại học Huế
Ngày xuất bản:
2020
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Giáo trình
Nguồn gốc:
Trung tâm Đào tạo Từ xa
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế
Lượt xem:
2
Lượt tải:
13

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TBG Pháp luật và kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai.pdf 1227715 Kb XemTải