Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Phan Thị Hồng (chủ biên)
Đề mục:
pháp luật, luật kinh tế, giải quyết tranh chấp hợp đồng
Nhà xuất bản:
Đại học Huế
Tác giả phụ:
Vũ Thị Hương
Ngày xuất bản:
2020
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Giáo trình
Nguồn gốc:
Trung tâm Đào tạo Từ xa
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế
Lượt xem:
4
Lượt tải:
9

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TBG. PHAP LUAT HOP ĐONG VÀ GQTC HOP ĐONG.pdf 692653 Kb XemTải