Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Hoàng Thị Hải Yến
Đề mục:
pháp luật, luật học, luật kinh tế, thị trường bất động sản
Nhà xuất bản:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin
Ngày xuất bản:
2020
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Giáo trình
Nguồn gốc:
Trung tâm Đào tạo Từ xa
Ngôn ngữ:
vie
Bản quyền:
Viện Đào tạo mở và Công nghệ Thông tin - Đại học Huế
Lượt xem:
3
Lượt tải:
8

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
TBG Pháp luật về thị trường BĐS.pdf 1020425 Kb XemTải