Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Phúc Khoa
Đề mục:
quản lý đất, đánh giá đất
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Bài giảng
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
1
Lượt tải:
6

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Bài giảng Đánh giá đất 1_PDF.pdf 1952020 Kb XemTải