Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Nguyễn Bích Ngọc
Đề mục:
quản lý đất, trắc địa, địa chất
Ngày xuất bản:
2021
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Bài giảng
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
2
Lượt tải:
5

Nội dung

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Bài giảng Trắc địa-ngành QLĐ_PDF.pdf 1688252 Kb XemTải