Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
John Fletcher
Đề mục:
nghiên cứu du lịch, nguyên tắc và thực hành du lịch
Nhà xuất bản:
Person
Ngày xuất bản:
2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Bản quyền:
Person
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Trong một môi trường có biến động đối với ngành công nghiệp du lịch, sự ra đời của ấn bản thứ Sáu cuốn Tourism: Principles and Practice cung cấp cho người đọc những nguyên tắc nền tảng và cơ bản để tiếp cận với việc nghiên cứu du lịch, góp phần gắn kết hiệu quả phần lý thuyết và thực hành. Ấn bản lần này đã cập nhật những nội dung mới, chẳng hạn như Du Lịch Chuyên Đề (Special Interest Tourism), cùng với phần viết về lịch sử và sự phát triển của ngành.


Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Tourism principles and practice.pdf 14472634 Kb XemTải