Hình bìa
Loại tài liệu:
Books - Sách
Tác giả:
Ana María Campón-Cerro
Đề mục:
nghiên cứu du lịch, tiếp thị và quản lý du lịch
Nhà xuất bản:
Spinger
Ngày xuất bản:
2019
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
eng
Lượt xem:
0
Lượt tải:
0

Nội dung

Cuốn sách phân tích những ảnh hưởng tích cực của du lịch đối với chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, điều này cũng đồng thời ảnh hưởng đến những trải nghiệm phong phú của du khách khi họ đến thăm vùng đất đó. Cuốn sách đóng góp đáng kể về mặt lý thuyết cũng như thực nghiệm, cung cấp những nghiên cứu điển hình liên quan đến chất lượng cuộc sống trong phạm vi ngành tiếp thị và quản lý du lịch. 

Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
Best Practices in Hospitality and Tourism Marketing and Management.pdf 7128516 Kb XemTải