HỆ THỐNG GIÁO DỤC MỞ edX

  • 04/08/2020
  • 1046
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Được thành lập bởi đại học Harvard và MIT (Massachusetts Institute of Technology), đại học Berkeley của California vào tháng 5/2012, đến nay edX có khoảng 24 triệu người học và hơn 145 tổ chức đồng hành. EdX bao quát các ngành học ở 30 lĩnh vực. Người học có thể xác định lĩnh vực và khung giờ học sao cho phù hợp với điều kiện của bản thân. Ngoài các khóa miễn phí, bạn có thể được thông báo trả phí khi theo học một số ngành nghề khác. Thủ tục đăng ký học nhanh chóng, đơn giản, bạn chỉ cần liên kết với tài khoản ngân hàng để trả học phí và có thể bắt đầu ngay khóa học của mình.

Các khóa học của edX được chia theo 3 cấp độ:

  • -       Giới thiệu (Introductory)
  • -       Trung cấp (Intermediate)
  • -       Nâng cao (Advanced)

Các khóa học này được trình bày bằng 12 ngôn ngữ trên thế giới. Khi đăng ký vào bất cứ khóa học nào, người học đều nắm rõ thời gian cho từng khóa, nội dung chương trình và cả những nhận xét về khóa học từ những học viên đã từng tham gia trước đây.

EdX cung cấp các chứng chỉ miễn phí cho người hoàn tất khóa học nhưng không cung cấp tín chỉ kèm theo. Việc có cung cấp tín chỉ cho khóa học trực tuyến hay không phụ thuộc hoàn toàn vào trường cung cấp khóa học đó. Ngay cả sinh viên của MIT lẫn Havard cũng không nhận được tín chỉ từ việc học trên edX.

Link truy cập: www.edX.org

  • Thúy Hoa