HỘI THẢO KỸ NĂNG KHAI THÁC NGUỒN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ VIẾT BÀI BÁO QUỐC TẾ

  • 15/04/2021
  • 654
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn tin KH&CN, tăng cường hỗ trợ các hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Ngày sách Việt Nam 21/4, Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo “Kỹ năng khai thác nguồn tin KH&CN và viết bài báo khoa học quốc tế”. 

Thông tin chi tiết về hội thảo:
* Thời gian và địa điểm: 08h45 - 11h30, ngày 16/4/2021, tại Hội trường Tầng 4 - Trung tâm Học liệu, số 20 Lê Lợi - Tp. Huế.
* Nội dung:
-Các nguồn tin KH&CN phục vụ NCKH và đổi mới sáng tạo;
-Khai thác CSDL ScienceDirect phục vụ NCKH và đổi mới sáng tạo;
-Kỹ năng viết và đăng bài trên các tạp chí của nhà xuất bản Elsevier
* Đăng ký tham dự tại địa chỉ https://bit.ly/39UfG2z, trước ngày15/4/2021.
* Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Học liệu - Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, số 20 Lê Lợi - Tp. Huế
* Điện thoại: 0905123663; Email: ldmphuong@hueuni.edu.vn.
  • Tôn Mai