JoVE – NGUỒN THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC KHOA HỌC

  • 03/06/2020
  • 895
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

JoVE tạo ra những giải pháp tối ưu nhằm thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục khoa học, cho phép các nhà khoa học, các nhà giáo dục và sinh viên hình dung ra những chi tiết phức tạp diễn ra trong các thí nghiệm vượt trội hơn là chỉ đơn thuần đọc những văn bản khoa học. JoVE tăng hiệu suất nghiên cứu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), hỗ trợ quá trình học tập của học sinh/sinh viên, tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo.


JoVE là tạp chí online lớn nhất trên thế giới chuyên xuất bản các video về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau có nội dung đã được thẩm định bởi các hội đồng khoa học (peer-reviewed), bao gồm các ngành: Behavior (Khoa học hành vi),  Biochemistry(Hóa sinh), Bioengineering (Công nghệ Sinh học), Biology (Sinh học), Cancer Research (Nghiên cứu Ung thư), Chemistry (Hóa học), (Sinh học Phát triển), Engineering (Kỹ nghệ), Environment (Môi trường), Genetics (Di truyền học), Immunology and Infection (Miễn dịch và bệnh truyền nhiễm), Medicine (Y học), Neuroscience (Khoa học thần kinh). Cho tới nay JoVE đã tạo được hơn 9.500 video trình bày các thí nghiệm được thực hiện tại các phòng lab của các viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.


Trong điều kiện được quyền truy cập miễn phí hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên trong thời gian dịch COVID-19, chúng tôi xin giới thiệu danh mục video dưới đây với mục tiêu giúp bạn đọc khai thác kỹ hơn kiến thức về chuyên ngành của mình. Bạn đọc tạo account cá nhân trên website của JoVE để xem trọn vẹn các video.

Cell bio

http://www.jove.com/video/3187/study-actin-cytoskeleton-live-endothelial-cells-expressing-gfpf

http://www.jove.com/video/2579/monitoring-dynamic-changes-mitochondrial-calcium-levels-during

http://www.jove.com/video/2730/live-cell-calcium-imaging-combined-with-sirna-mediated-gene-silencing

Biochem

http://www.jove.com/video/52099/a-guide-to-modern-quantitative-fluorescent-western-blotting-with

http://www.jove.com/video/1293/detection-of-protein-ubiquitination

http://www.jove.com/video/2366/rapid-pcr-thermocycling-using-microscale-thermal-convection

Physiology

http://www.jove.com/video/1595/historical-view-physiology-demonstration-at-nmj-crayfish-opener
http://www.jove.com/video/3167/procedures-for-rat-in-situ-skeletal-muscle-contractile-properties

http://www.jove.com/video/1596/monitoring-heart-function-larval-drosophila-melanogaster-for

Microbiology

http://www.jove.com/video/4074/genomic-transformation-of-the-picoeukaryote-ostreococcus-tauri

http://www.jove.com/video/4035/a-semi-quantitative-approach-to-assess-biofilm-formation-using

http://www.jove.com/video/3094/antimicrobial-susceptibility-testing-mycobacterium-tuberculosis

Developmental

http://www.jove.com/video/2852/time-lapse-microscopy-of-early-embryogenesis-in-caenorhabditis-elegans

http://www.jove.com/video/3704/assessing-teratogenic-changes-zebrafish-model-fetal-alcohol
http://www.jove.com/video/50074/isolation-culture-individual-myofibers-their-satellite-cells-from

Microbio ecology
http://www.jove.com/video/2196/estimating-virus-production-rates-in-aquatic-systems

http://www.jove.com/video/50061/linking-predation-risk-herbivore-physiological-stress-microbial
http://www.jove.com/video/2693/invasion-of-human-cells-by-a-bacterial-pathogen
Structural bio

http://www.jove.com/video/4001/harvesting-cryo-cooling-crystals-membrane-proteins-grown-lipidic

http://www.jove.com/video/50635/matrix-assisted-laser-desorptionionization-time-flight-maldi-tof-mass

Plants

http://www.jove.com/video/2518/arabidopsis-thaliana-polar-glycerolipid-profiling-thin-layer

http://www.jove.com/video/3096/detection-of-histone-modifications-in-plant-leaves

http://www.jove.com/video/2633/generation-composite-plants-medicago-truncatula-used-for-nodulation

Genomics

http://www.jove.com/video/2663/genomic-mri-public-resource-for-studying-sequence-patterns-within

http://www.jove.com/video/2152/generation-rnadna-hybrids-genomic-dna-transformation-using-rna

http://www.jove.com/video/3943/detection-rare-genomic-variants-from-pooled-sequencing-using

Genetics

http://www.jove.com/video/2279/an-allele-specific-gene-expression-assay-to-test-functional-basis

http://www.jove.com/video/3766/profiling-thiol-redox-proteome-using-isotope-tagging-mass-spectrometry

http://www.jove.com/video/1205/non-radioactive-situ-hybridization-protocol-applicable-for-norway

Cytogenetics

http://www.jove.com/video/3334/heterogeneity-mapping-protein-expression-tumors-using-quantitative

http://www.jove.com/video/51173/2d-and-3d-chromosome-painting-in-malaria-mosquitoes

http://www.jove.com/video/4215/fluorescent-in-situ-hybridization-on-mitotic-chromosomes-of-mosquitoes 

Epigenetics

http://www.jove.com/video/3170/dna-methylation-bisulphite-modification-and-analysis

http://www.jove.com/video/50587/robust-3d-dna-fish-using-directly-labeled-probes

http://www.jove.com/video/2593/detection-post-translational-modifications-on-native-intact

Protein

http://www.jove.com/video/50083/4d-imaging-of-protein-aggregation-in-live-cells

http://www.jove.com/video/3976/microfluidic-mixers-for-studying-protein-folding

http://www.jove.com/video/3037/isolation-and-characterization-of-rna-containing-exosomes
Biomechanics

http://www.jove.com/video/50977/oscillation-reaction-board-techniques-for-estimating-inertial

http://www.jove.com/video/50602/simultaneous-scalp-electroencephalography-eeg-electromyography-emg

http://www.jove.com/video/50595/a-novel-application-of-musculoskeletal-ultrasound-imaging

Medical physics

http://www.jove.com/video/51296/characterization-recombination-effects-liquid-ionization-chamber-used

http://www.jove.com/video/50595/a-novel-application-of-musculoskeletal-ultrasound-imaging

http://www.jove.com/video/4050/computed-tomography-guided-time-domain-diffuse-fluorescence 


  • Thúy Hoa