MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

  • 11/07/2020
  • 937
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Đặt trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ, MDPI có sứ mệnh nuôi dưỡng và phát triển các hoạt động trao đổi khoa học mở dưới mọi hình thức, ở mọi lĩnh vực. 251 tạp chí mở của viện được hơn 35.000 biên tập viên khoa học tham gia thẩm định nội dung, cung cấp các bài báo có chất lượng phục vụ các học giả trên khắp thế giới. 

Có thể kể đến các tạp chí nổi bật như Molecules (ra mắt năm 1996, có chỉ số ảnh hưởng là 3.060), International Journal of Molecular Sciences (ra mắt năm 2000, có chỉ số ảnh hưởng 4.183), Sensors (ra mắt năm 2001, có chỉ số ảnh hưởng 3.031), Marine Drugs (ra mắt năm 2003, chỉ số ảnh hưởng là 3.772), International Journal of Environmental Research and Public Health (ra mắt năm 2004, chỉ số ảnh hưởng là 2.468), Nutrients (ra mắt năm 2009, chỉ số ảnh hưởng là 4.171)… MDPI cũng đã xuất bản nghiên cứu của 263.500 tác giả cá nhân và nhà xuất bản cũng nhận được hơn 5,8 lượt truy cập website hàng tháng.

Link truy cập: https://www.mdpi.com/


  • Thúy Hoa