Tạp chí khoa học Đại học Huế gia nhập Directory of Open Access Journals (DOAJ)

  • 29/10/2020
  • 1015
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 26/10/2020, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên vừa được chấp thuận gia nhập vào DOAJ. Việc nha nhập DOAJ sẽ là bước khởi đầu để Tạp chí Khoa học Đại học Huế tăng cường khả năng hiển thị, khả năng tiếp cận đến giới học thuật và dần tiệm cận các chuẩn xuất bản quốc tế. 

Bạn đọc có thể truy cập tạp chí trực tiếp theo link http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS hoặc truy cập theo hướng dẫn sau:

- Vào trang DOAJ tại địa chỉ: https://doaj.org/ 

- Trên thanh công cụ tìm kiếm gõ tên tạp chí "Hue University Journal of Science",

- Đánh dấu chọn "Journal" (theo hình bên dưới)- Kết quả như sau: 
  • Tôn Mai