TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM TRỰC TUYẾN

  • 11/07/2020
  • 724
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. 
Website VJOL hiện do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) quản lý, duy trì và phát triển. Hiện có 110 tạp chí đăng ký tham gia webiste VJOL, đăng tải 52.056 bài viết, trong đó có 51.350 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

  • Tôn Mai