Thủ tục Cấp Thẻ đọc Trung tâm Học liệu cho sinh viên năm 1 các trường Ngoại Ngữ, Y Dược, Khoa học

  • 03/09/2019
  • 1043
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Trung tâm Học liệu (TTHL) xin thông báo thủ tục cấp thẻ đọc dành cho sinh viên năm I (năm học 2020 - 2021) đã mua Phiếu Biên nhận tiền làm Thẻ đọc TTHL như sau:

1. Làm theo cá nhân: Mỗi sinh viên mang theo phiếu Biên nhận tiền, Thẻ sinh viên và 01 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, khoa, lớp) đến nộp tại TTHL.

2.  Làm theo tập thể: Lớp cử 01 người đại diện tập trung phiếu Biên nhận tiền và 01 ảnh 3x4 của mỗi cá nhân (ghi rõ họ tên, ngày sinh) đến nộp tại TTHL. Đính kèm công văn là mẫu danh sách đăng ký làm thẻ theo tập thể. 

3. Thời gian đăng ký: Từ Thứ 2 đến Thứ 7, 8h00 đến 20h00.

4. Địa điểm liên hệ: Quầy Lưu hành, tầng 2 – TTHL, số 20 Lê Lợi, Tp. Huế.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ cô Dương Thị Cao Thủy; Email: trungtamhoclieu@hueuni.edu.vn; Điện thoại 0234.3818060.


  • Tôn Mai