Thư viện số BNEUF

  • 05/08/2020
  • 962
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BNEUF là thư viện số do tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) xây dựng và phát triển từ năm 2017, cung cấp hơn 11 triệu đơn vị tài liệu khoa học và giáo dục trực tuyến như: sách chuyên khảo, bài báo khoa học, giáo trình trực tuyến, …thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa,…). Nguồn tài liệu của BNEUF được xây dựng bởi 990 trường đại học thành viên của AUF tại 118 quốc gia, trong đó có 40 trường đại học tại Việt Nam.

Link truy cập: https://bneuf.auf.org/#!/resource/home

  • Tôn Mai