TRUNG TÂM HỌC LIỆU THUỘC VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC HUẾ

  • 03/06/2020
  • 1147
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Theo quyết định số 46/QĐ-ĐHH về việc thành lập Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin – Đại học Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Học liệu và Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Đại học Huế.

Trung tâm Học liệu hiện vẫn hoạt động tại địa chỉ 20 Lê Lợi. Chúng tôi tập trung phục vụ bạn đọc tại Tầng 2 và 3 của Trung tâm.

Mọi thông tin liên quan đến làm Thẻ đọc Trung tâm, sử dụng tài liệu vui lòng liên hệ: Quầy Lưu hành, Tầng 2,Trung tâm Học liệu

  • - Địa chỉ: 20 Lê Lợi Huế
  • - Điện thoại 0234.3818060
  • - Email: trungtamhoclieu@hueuni.edu.vn
  • - Fanpage: Trung tâm Học liệu Đại học Huế - HUE LRC
  • Tôn Mai