STT

Nhan đề

Chủ đề

Truy cập

Khoảng thời gian

Tài liệu

1

Academic Journals

Y học, Khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, khoa học, Khoa học Vật lý, Nghệ thuật và giáo dục

Truy cập tự do

Cung cấp các bài báo tạp chí chất lượng cao, tài liệu hội thảo miễn phí hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu khoa học.

2

American Journal of Archaeology

Khảo cổ học

Truy cập tự do

2003-present

Tạp chí Khảo cổ học Hoa Kỳ được đánh giá ngang hàng của Viện Khảo cổ Hoa Kỳ, được xuất bản từ năm 1897. Ấn phẩm được đồng sáng lập vào năm 1885 bởi các giáo sư Đại học Princeton Arthur Frothingham và Allan Marquand. Tạp chí Khảo cổ học Hoa Kỳ, do Viện Khảo cổ Hoa Kỳ xuất bản, được thành lập năm 1885 và là một trong những tạp chí khảo cổ lâu đời nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới.

3

Emerging Infectious Diseases

Bệnh truyền nhiễm

Truy cập tự do

Là một tạp chí được truy cập mở được đánh giá cao. Tạp chí được xuất bản hàng tháng từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, công nhận các bệnh truyền nhiễm mới và tái phát trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, tạp chí còn giúp truyền đạt các hiểu biết về yếu tố liên quan đến việc phát sinh, phòng ngừa và loại trừ bệnh.Tạp chí dành cho các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và các ngành khoa học liên quan với sự đóng góp của các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, công nghiệp, thực hành lâm sàng và y tế công cộng, và cũng từ các chuyên gia về kinh tế, khoa học xã hội và các chuyên ngành khác.

4

Free Medical Journals

Y học

Truy cập tự do

Đây là một tạp chí truy cập mở, được đánh giá cao và được xuất bản bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. EID là một tạp chí thuộc phạm vi công cộng và bao gồm các bệnh truyền nhiễm toàn cầu mới đã và đang xuất hiện hay tái phát. Bên cạnh đó tạp chí tập trung vào các vấn đề về sự phát sinh, phòng ngừa, kiểm soát và loại trừ bệnh. Tạp chí y tế miễn phí phổ biến các bài báo học thuật và học thuật được hội đồng khoa học thẩm định đánh giá dựa trên thành tựu mới và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học y tế.

5

Green Health Watch

Y học, Sức khỏe, Môi trường

Truy cập tự do

Tạp chí Green Health Watch đưa ra các khía cạnh khác về mức độ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và các biện pháp để phòng ngừa. Ccas giải pháp tối ưu để chúng ta có thể làm thiểu giảm tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của chúng ta. Đây là một tạp chí được coi là một trong những tạp chí về sức khỏe tốt nhất ở Anh. Các thông tin mới được phát hành hàng quý.

6

Hue University Journal of Science (HU JOS)

Đa ngành

Truy cập tự do

Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Hue University Journal of Science) giới thiệu và xuất bản các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Huế ở nhiều lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Giáo dục, Nghệ thuật, Nông Lâm Ngư nghiệp, Y Dược...

7

Journal of Legal Analysis

Luật học

Truy cập tự do

2009

Journal of Legal Analysis (Tạp chí Phân tích Pháp luật), trụ sở tại Trường Luật Hardvard, cung cấp các bài báo có nội dung bao trùm nhiều khía cạnh của ngành Luật do các nhà khoa học từ nhiều đại học trong ngành thẩm định.

8

JSTOR Open Access Journals

Khoa học xã hội, nhân văn và một số ngành khoa học khác

Truy cập tự do

JSTOR Open Access Journals là nguồn tạp chí điện tử miễn phí của một tổ chức phi lợi nhuận nhằm phục vụ cho cộng đồng các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên. Hiện có hàng trăm nghìn bài báo của hơn 2000 tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và một số ngành khoa học khác

9

Luật học - Legal Studies

Luật học

Truy cập tự do

Tạp chí Luật học của Đại học Quốc gia Hà nội; cung cấp các bài báo toàn văn từ năm 2002 - thời điểm hiện tại.

10

Taylor & Francis Open Journal

Đa ngành

Truy cập tự do

Taylor & Francis, nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới, cung cấp các tạp chí truy cập miễn phí nhưng đảm bảo chất lượng nhằm thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất bản tài liệu của mình. Các bài viết được các chuyên gia thẩm định trước khi cho xuất bản.

11

Vietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS)

Pháp lý

Truy cập tự do

Vietnamese Journal of Legal Sciences (Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam) giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu khoa học về công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp luật của các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

12

VNU Journal of Science

Đa ngành

Truy cập tự do

2002-nay

VNU Jounal of Science là nguồn tạp chí của Đại học Quốc gia Hà nội, bao gồm nhiều Tạp chí Khoa học truy cập mở như Nghiên cứu giáo dục, Kinh tế và kinh doanh, Công nghệ Thông tin và truyền thông, Các khoa học trái đất và môi trường, Toán lý, Nghiên cứu nước ngoài, Y Dược, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Luật học, Khoa học tự nhiên và công nghệ, Nghiên cứu chính sách và quản lý.