1

ABO (AsianBondsonline)

Thị trường trái phiếu

Truy cập tự do

ABO là dữ liệu của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), cung cấp thông tin về thị trường trái phiếu khu vực Đông Á mới nổi.

2

Acronym Finder

Tin học, Công nghệ, Viễn thông và Quân sự

Truy cập tự do

Cơ sở dữ liệu của Acronym Finder chứa trên 187,000 từ viết tắt chủ yếu trong lĩnh vực tin học, công nghệ, viễn thông và quân sự. Tuy nhiên từ điển cũng chứa nhiều nhóm từ viết 

3

ADB (Asian Development Bank) Data Library

Kinh tế

Truy cập tự do

ADB Data Library (Thư viện dữ liệu ADB) là kho lưu trữ và cũng là cổng thông đến tất cả dữ liệu công khai của ADB. Có thể tiếp cận thêm nhiều tài liệu của ADB qua trang web chính https://

4

Africa Development Indicators

Đa ngành

Truy cập tại TTHL

Cơ sở dữ liệu gồm nhiều báo cáo về các chỉ số phát triển của Châu Phi.

5

BioMed Central

Y tế, Sinh học và Sinh thái học

Truy cập tự do

BioMed Central là một cơ sở dữ liệu truy cập mở cung cấp hơn 212 tạp chí về lĩnh vực Y tế, Sinh học và Sinh thái học.

6

BNEUF

Đa ngành

Tự do

BNEUF là thư viện số do tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) xây dựng và phát triển từ năm 2017, cung cấp hơn 11 triệu đơn vị tài liệu khoa học và giáo dục trực tuyến như: sách chuyên khảo, bài báo khoa học, giáo trình trực tuyến, …thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa,…). Nguồn tài liệu của BNEUF được xây dựng bởi 990 trường đại học thành viên của AUF tại 118 quốc gia, trong đó có 40 trường đại học tại Việt Nam.

7

CSDL Khoa học Công nghệ Đại học Huế

Đa ngành

Miễn phí

Cơ sở dữ liệu cung cấp danh mục thông tin 2.774 nhà khoa học, 23.845 bài báo khoa học danh mục 4.247 đề tài khoa học và danh mục 3.155 sách, giáo trình xuất bản tại Đại học Huế.

8

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Đa ngành

Truy cập tự do

Nguồn tạp chí mã nguồn mở cho phép truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học và học thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực và ngôn ngữ khác nhau.

9

Elsevier Open Access Journals

Đa ngành

Truy cập tự do

Elsevier Open Access Journals cung cấp các bài báo học thuật truy cập mở của nhà xuất bản Elsevier ở nhiều lĩnh vực như Nông Lâm, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Môi trường, Kinh tế và Tài chính, Năng lượng, khoa học Trái đất và các hành tinh...

11

Legislation Commons

Luật học

Truy cập tự do

Cung cấp hơn 3.000 bài báo toàn văn của hơn 2000 tác giả đến từ 172 tổ chức/đơn vị, bao gồm các chủ đề liên quan đến tất cả các khía cạnh luật học như Luật dân sự, hình sự, luật hôn nhân gia đình, giáo dục, kinh tế, thương mại, truyền thông....


12

MDPI

Đa ngành

Truy cập tự do

MDPI cho phép người dùng truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học đã được kiểm định, hiện đã xuất bản trên 70 tạp chí miễn phí được đánh giá cao.

13

Oxford University Press: Open access journals

Sinh học và tiến hóa, nghiên cứu pháp luật, Vật lý lý thuyết và thực nghiệm

Truy cập tự do

Cung cấp một số tạp chí truy cập mở của Nhà xuất bản Đại học Oxford, bao gồm các chủ đề: Sinh học và tiến hóa, nghiên cứu pháp luật, Vật lý lý thuyết và thực nghiệm

14

ProQuest Central

Đa Ngành

Truy cập tại Trung tâm Học liệu

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 28 cơ sở dữ liệu đa ngành, gồm hơn 17.580 xuất bản phẩm, với hơn 11.490 xuất bản phẩm toàn văn; 800 báo toàn văn của Quốc tế, Mỹ, Canada, 56.000 Luận án, Luận văn toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế – kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội, giáo dục…ProQuest Central bao trùm những nguồn dữ liệu cần thiết cho hoạt động nghiên cứu học thuật như luận án, luận văn, tạp chí, báo, công trình nghiên cứu, tình huống kinh doanh...

15

Science Direct

Vật lý và Khoa học kỹ thuật, Khoa học sự sống, khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn

Truy cập tại Trung tâm Học liệu

Science Direct là cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành bao gồm các tài liệu toàn văn của hơn 4.300 đầu tạp chí học thuật và hơn 30.000 đầu sách điện tử của nhà xuất bản Elservier. Science Direct tập trung 4 mảng chuyên ngành lớn là Vật lý và Khoa học kỹ thuật, Khoa học sự sống, khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn.

16

Taylor & Francis Open Journal

Đa ngành

Truy cập tự do

Taylor & Francis, nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới, cung cấp các tạp chí truy cập miễn phí nhưng đảm bảo chất lượng nhằm thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất bản tài liệu của mình. Các bài viết được các chuyên gia thẩm định trước khi cho xuất bản.

17

Wiley Online Library

Nông nghiệp,Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y học, Luật, Khoa học xã hội, Nghệ thuật

Truy cập tại TTHL

Bạn đọc có thể truy cập đến các tài liệu miễn phí về các lĩnh vực Khoa học, Kinh tế, Nghệ thuật, Y học, Nông-Lâm nghiệp và các tài liệu nghiên cứu về Covid 19 trong số hơn 1.600 tạp chí đầu ngành, hơn 22 sách điện tử do Wiley cung cấp.

18

World Bank Open Data

Tài chính, Kinh doanh, Kinh tế, Phát triển

Truy cập tự do

Kho dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu sau: Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển Toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh, v.v.

19

World Bank Open Knowledge Repository- OKR

Đa ngành

Truy cập tự do

Kho Tri thức mở của Ngân hàng Thế giới (Open Knowledge Repository- OKR) bao gồm nhiều loại tài liệu khác nhau như sách, tạp chí, ... cho truy cập miễn phí. Bộ sưu tập bao trùm các chủ đề về kinh tế xã hội, phát triển, giáo dục,...