STT Nhan đề Chủ đề Truy cập Mô tả
1 ABO (AsianBondsonline) Thị trường trái phiếu Truy cập tự do ABO là dữ liệu của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), cung cấp thông tin về thị trường trái phiếu khu vực Đông Á mới nổi.
2 Acronym Finder Tin học, Công nghệ, Viễn thông và Quân sự Truy cập tự do Cơ sở dữ liệu của Acronym Finder chứa trên 187,000 từ viết tắt chủ yếu trong lĩnh vực tin học, công nghệ, viễn thông và quân sự. Tuy nhiên từ điển cũng chứa nhiều nhóm từ viết tắt thông dụng.
3 ADB (Asian Development Bank) Data Library Kinh tế Truy ADB Data Library (Thư viện dữ liệu ADB) là kho lưu trữ và cũng là cổng thông đến tất cả dữ liệu công khai của ADB. Có thể tiếp cận thêm nhiều tài liệu của ADB qua trang web chính https://www.adb.org/
4 Africa Development Indicators Đa ngành Truy cập tại TTHL Cơ sở dữ liệu gồm nhiều báo cáo về các chỉ số phát triển của Châu Phi.
5 AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture) Thực phẩm, Nông nghiệp, Khoa học Môi trường Truy cập tại Trung tâm Học liệu AGORA cung cấp hơn 100,000 tạp chí hàng đầu miễn phí hoặc chi phí thấp cho 115 nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. AGORA cung cấp tài liệu trong các lĩnh vực Khoa học, Nông - Lâm nghiệp và các ngành khoa học xã hội có liên quan.
6 American Memory Historical Collections Lịch sử, Văn hóa Truy cập tự do Bao gồm hơn 9 triệu tài liệu nói về lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ.
7 ARDI (The Access to Research Development and Innovation) Khoa học và công nghệ Truy cập tại Trung tâm Học liệu ARDI (The Access to Research Development and Innovation) là nguồn cơ sở dữ liệu nghiên cứu cho sự phát triển và đổi mới được xây dựng bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các đối tác xuất bản thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hiện nay, 14 nhà xuất bản danh tiếng như: Elsevier, Taylor & Francis, John Wiley & Sons, Cambridge University Press... cung cấp quyền truy cập vào gần 10.000 tạp chí, sách, và các tài liệu tham khảo cho 107 quốc gia đang phát triển thông qua ARDI.
8 Autralian Digital These Program Kiến trúc, Nghệ thuật & Văn hóa, Y học, Thương mại, Bách khoa, Khoa học Xã hội & Nhân văn Truy cập tự do CSDL cho phép truy cập vào phiên bản tóm tắt, toàn văn của các luận án Tiến sĩ và Thạc sĩ được thực hiện tại Úc.
9 Beach Tree Publishing Khoa học và Công nghệ, Nghiên cứu, Môi trường, Y tế, Khoa học xã hội Truy cập tại TTHL Beach Tree xuất bản 3 tạp chí học thuật chính đó là: Impact Assessment and Project Appraisal, Research Evaluation and Science and Pubic Policy liên quan đến các chính sách công thuộc lĩnh vực Khoa học - Công Nghệ, Nghiên cứu, Y tế, Xã hội.
10 BioMed Central Y tế, Sinh học và Sinh thái học Truy cập tự do BioMed Central là một cơ sở dữ liệu truy cập mở cung cấp hơn 212 tạp chí về lĩnh vực Y tế, Sinh học và Sinh thái học.
11 BNEUF Đa ngành Tự do BNEUF là thư viện số do tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) xây dựng và phát triển từ năm 2017, cung cấp hơn 11 triệu đơn vị tài liệu khoa học và giáo dục trực tuyến như: sách chuyên khảo, bài báo khoa học, giáo trình trực tuyến, …thuộc mọi lĩnh vực khoa học bằng nhiều ngôn ngữ (Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa,…). Nguồn tài liệu của BNEUF được xây dựng bởi 990 trường đại học thành viên của AUF tại 118 quốc gia, trong đó có 40 trường đại học tại Việt Nam.
12 CSDL Khoa học Công nghệ Đại học Huế Đa ngành Miễn phí Cơ sở dữ liệu cung cấp danh mục thông tin 2.774 nhà khoa học, 23.845 bài báo khoa học (toàn văn), danh mục 4.247 đề tài khoa học và danh mục 3.155 sách, giáo trình xuất bản tại Đại học Huế.
13 DOAJ (Directory of Open Access Journals) Đa ngành Truy cập tự do Nguồn tạp chí mã nguồn mở cho phép truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học và học thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực và ngôn ngữ khác nhau.
14 Elsevier Open Access Journals Đa ngành Truy cập tự do Elsevier Open Access Journals cung cấp các bài báo học thuật truy cập mở của nhà xuất bản Elsevier ở nhiều lĩnh vực như Nông Lâm, Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Môi trường, Kinh tế và Tài chính, Năng lượng, khoa học Trái đất và các hành tinh...
15 GOALI (Global Online Access to Legal Information) Luật Truy cập tại Trung tâm Học liệu GOALI bao gồm các tạp chí, ấn phẩm và cơ sở dữ liệu đánh giá ngang hàng học thuật, với các chủ đề được lựa chọn về pháp luật từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới. GOALI là một chương trình cung cấp quyền truy cập trực tuyến miễn phí hoặc chi phí thấp cho nghiên cứu và đào tạo pháp lý ở các nước đang phát triển.
16 HINARI (Access to Research for Health) Y Sinh Truy cập tại Trung tâm Học liệu HINARI cung cấp hơn 1.500 tạp chí hàng đầu thuộc lĩnh vực Y sinh và các ngành khoa học liên quan.
17 Legislation Commons Luật học Truy cập tự do Cung cấp hơn 3.000 bài báo toàn văn của hơn 2000 tác giả đến từ 172 tổ chức/đơn vị, bao gồm các chủ đề liên quan đến tất cả các khía cạnh luật học như Luật dân sự, hình sự, luật hôn nhân gia đình, giáo dục, kinh tế, thương mại, truyền thông....

18 MDPI Đa ngành Truy cập tự do MDPI cho phép người dùng truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học đã được kiểm định, hiện đã xuất bản trên 70 tạp chí miễn phí được đánh giá cao.
19 OARE (Online Access to Research in the Environment) Môi trường Truy cập tại Trung tâm Học liệu OARE cung cấp truy cập đến các tạp chí khoa học trong lĩnh vực môi trường dành cho các quốc gia đang phát triển.
20 Oxford University Press: Open access journals Sinh học và tiến hóa, nghiên cứu pháp luật, Vật lý lý thuyết và thực nghiệm Truy cập tự do Cung cấp một số tạp chí truy cập mở của Nhà xuất bản Đại học Oxford, bao gồm các chủ đề: Sinh học và tiến hóa, nghiên cứu pháp luật, Vật lý lý thuyết và thực nghiệm
21 ProQuest Central Đa Ngành Truy cập tại Trung tâm Học liệu Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 28 cơ sở dữ liệu đa ngành, gồm hơn 17.580 xuất bản phẩm, với hơn 11.490 xuất bản phẩm toàn văn; 800 báo toàn văn của Quốc tế, Mỹ, Canada, 56.000 Luận án, Luận văn toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế – kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội, giáo dục…ProQuest Central bao trùm những nguồn dữ liệu cần thiết cho hoạt động nghiên cứu học thuật như luận án, luận văn, tạp chí, báo, công trình nghiên cứu, tình huống kinh doanh...
22 Science Direct Vật lý và Khoa học kỹ thuật, Khoa học sự sống, khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn Truy cập tại Trung tâm Học liệu Science Direct là cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành bao gồm các tài liệu toàn văn của hơn 4.300 đầu tạp chí học thuật và hơn 30.000 đầu sách điện tử của nhà xuất bản Elservier. Science Direct tập trung 4 mảng chuyên ngành lớn là Vật lý và Khoa học kỹ thuật, Khoa học sự sống, khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn.
23 Taylor & Francis Open Journal Đa ngành Truy cập tự do Taylor & Francis, nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới, cung cấp các tạp chí truy cập miễn phí nhưng đảm bảo chất lượng nhằm thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất bản tài liệu của mình. Các bài viết được các chuyên gia thẩm định trước khi cho xuất bản.
24 Wiley Online Library Nông nghiệp,Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y học, Luật, Khoa học xã hội, Nghệ thuật Truy cập tại TTHL Bạn đọc có thể truy cập đến các tài liệu miễn phí về các lĩnh vực Khoa học, Kinh tế, Nghệ thuật, Y học, Nông-Lâm nghiệp và các tài liệu nghiên cứu về Covid 19 trong số hơn 1.600 tạp chí đầu ngành, hơn 22 sách điện tử do Wiley cung cấp.
25 World Bank Open Data Tài chính, Kinh doanh, Kinh tế, Phát triển Truy cập tự do Kho dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu sau: Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển Toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh, v.v.
26 World Bank Open Knowledge Repository- OKR Đa ngành Truy cập tự do Kho Tri thức mở của Ngân hàng Thế giới (Open Knowledge Repository- OKR) bao gồm nhiều loại tài liệu khác nhau như sách, tạp chí, ... cho truy cập miễn phí. Bộ sưu tập bao trùm các chủ đề về kinh tế xã hội, phát triển, giáo dục,...