HƯỚNG DẪN GIA HẠN TÀI LIỆU


Điều kiện được gia hạn tài liệu

-          Tài liệu chưa bị Quá hạn

-          Tài liệu chưa có ai Đăng ký mượn trước hoặc đang được Triệu hồi

-          Tài liệu chỉ có thể được gia hạn 1 lần

 Thời gian giữ sách gia hạn: bằng thời gian mượn tính từ ngày thực hiện thao tác gia hạn trên hệ thống

 Cách gia hạn

·         Gia hạn trên hệ thống tra cứu thư mục trực tuyến (OPAC):

-          Truy cập địa chỉ:  http://webopac.lrc-hueuni.edu.vn/

-          Nhan đề tài liệu, ngày mượn, ngày trả sẽ xuất hiện ở phần Thông tin giao dịch của độc giả

-          Bấm vào liên kết Xin gia hạn

-          Kiểm tra hạn trả mới ở trang Thông tin giao dịch

·         Qua điện thoại, Fanpage TTHL hoặc trực tiếp tại quầy

-          Mọi độc giả có thể gia hạn qua điện thoại, Fanpage TTHL

-          Liên hệ số điện thoại: 0234 3829984

-          Fanpage: Trung tâm Học liệu  Đại học huế - HUE LRC

-          Xuất trình thẻ cho nhân viên tại quầy Lưu hành và yêu cầu được gia hạn.