HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP MÁY TÍNH TẠI TRUNG TÂM


Trung tâm Học liệu sử dụng hệ thống máy tính mạng Thin Client, có kết nối Internet 

  • Thin 02 (Khu vực máy tính tầng 2)

Cách đăng nhập

  • Ở màn hình làm việc chính của Windows, thin02 hoặc thin03 tùy vào vị trí bạn đọc đang sử dụng
  • Ở màn hình đăng nhập, gõ mã độc giả vào ô User name ; gõ mật khẩu vào ô Password
  • User name, Password được dán ở trước màn hình.  Ví dụ:  User name:  20

                                                                                                            Password: 123

  • Chọn OK

Cách đăng xuất

  • Ở màn hình làm việc chính của Windows, đưa con trỏ về biểu tượng Start nằm ở góc dưới cùng bên trái màn hình, bấm chọn
  • Chọn Log off (tránh Shut down máy để người dùng sau không phải khởi động lại máy)