HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ SƯU TẬP SỐ


Bộ sưu tập tài liệu số của Trung tâm Học liệu gồm giáo trình, tài liệu văn hóa lịch sử Huế và một số tài liệu nội sinh do Trung tâm Học liệu tự tạo. Cách truy cập như sau:

·         Vào trang chủ: http://webopac-lrc.hueuni.edu.vn/

·         Chọn mục Bộ sưu tập số (hình 1) Hình 1

·         Mở trang tài liệu số, chọn dò tìm theo chủ đề ở cột bên phải hoặc gõ nhan đề cần tìm vào ô tìm kiếm (hình 2)


     Hình 2

Ví dụ: Tìm cuốn sách Giáo trình luật quốc tế, bạn đọc gõ dòng chữ  Giao trinh luat quoc te không

dấu vào ô Tiêu đề bên cạnh, rồi nhấp chuột vào biểu tượng tìm kiếm (hình kính lúp) .

Hình 3


Ở trang kết quả tìm, kích chuột vào nhan đề cần xem để mở trang mô tả thông tin chi tiết của tài liệu.

Nhấp chuột vào Xem hoặc Tải ở góc phải màn hình (hình 4)


Hình 4

 Nhập Tên tài khoảnmật khẩu được cấp đăng nhập tương ứng vào ô Tên Tài khoản Mật khẩu (hình 5)


Hình 5

·  Nhấp chuột vào Đăng nhập.

    Bạn đọc muốn vào Xem để đọc trực tiếp (hình 6) hoặc Tải tài liệu về máy tính thì nhấp chuột vào chữ Xem hoặc Tải.


Hình 6