Bộ sưu tập tài liệu số của Trung tâm Học liệu gồm giáo trình, tài liệu văn hóa lịch sử Huế và một số tài liệu nội sinh do Trung tâm Học liệu tự tạo. Cách truy cập như sau:

·         Vào trang chủ: http://webopac.lrc-hueuni.edu.vn/

·         Chọn mục Bộ sưu tập số (hình 1)

Hình 1

·         Mở trang tài liệu số, chọn dò tìm theo chủ đề ở cột bên phải hoặc gõ nhan đề cần tìm vào ô tìm kiếm (hình 2)