Hướng dẫn tìm tài liệu ở THƯ MỤC TRỰC TUYẾN

 Vào địa chỉ trang web Trung tâm Học liệu:

http://webopac.lrc-hueuni.edu.vn

           chọn mục Tra cứu OPAC

Ở trang Tra cứu thư mục trực tuyến, bạn đọc muốn tìm sách theo chủ đề, nhan đề hy tác giả thì nhấp chuột vào ô có mũi tên rồi chọn và gõ nhan đề, chủ đề hay tác giả vào ô bên cạnh.

Ví dụ: Muốn tìm cuốn sách có nhan đề “ truyền thông giao tiếp”

Bạn đọc nhấp chuột vào ô có mũi tên chọn “Tiêu đề” ở ô bên cạnh gõ dòng chữ “truyền thông giao tiếp” sau đó nhấp chuột vào biểu tượng tìm kiếm thì sẽ cho kết quả.
Để tìm được vị trí của cuốn sách, thì nhấp chuột vào nhan đề sẽ thấy được mô tả về cuốn sách và ký hiệu xếp giá (ví dụ: 658.45 TRU), ghi lại số xếp giá rồi đến kệ có số ký hiệu xếp giá để lấy sách.Tương tự tìm sách theo tên tác giả, thì chọn ô tác giả và gõ tên tác giả cần tìm.

Nếu bạn đọc không biết chính xác nhan đề sách hay tên tác giả thì nên tìm theo chủ đề.