TÀI NGUYÊN 


Tài liệu hiện có tại Trung tâm: 25.690 nhan đề, 152.783 bản, trong đó:

• Sách: 19.204 nhan đề, 83.283 bản

• Báo và tạp chí: 608 nhan đề, gồm 61.917 số tạp chí

• Luận văn: 5053 nhan đề, 5096 bản

• Tài liệu nghe nhìn: 769 nhan đề, 1865 bản

• Bản đồ: 48 nhan đề, 469 bản

• Tài liệu điện tử: 19 cơ sở dữ liệu, 12 tạp chí điện tử, 06 sách điện tử.

Nguồn tài liệu của Trung tâm Học liệu chủ yếu là tài liệu chuyên khảo và tham khảo thuộc tất cả các lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Y Dược, Nông lâm nghiệp, Kinh tế, Du lịch v.v..., gắn liền với mục tiêu đào tạo của Đại học Huế


CƠ SỞ VẬT CHẤT


Trung tâm Học liệu Đại học Huế luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đọc tiếp cận thông tin.

  • 100 máy tính
  • 350 chỗ ngồi học cho cá nhân
  • 110 chỗ cho thảo luận nhóm
  • Hệ thống phòng hội thảo, hội nghị gồm có 360 chỗ ngồi
  • 1 phòng máy vi tính với 40 máy được kết nối Internet và cài đặt các phần mềm chuyên dụng